نام و نام خانوادگی:
 متن دیدگاه:
اطلاعات تماس:
 

فرهنگ جامع زبان فارسی، به‌عنوان طرحی ملی، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی درحال تدوین است. به دلیل آنکه کامل شدن این کار به زمان زیادی نیاز دارد، فرهنگستان تصمیم گرفته است بخش‌های تدوین‌شده را به‌تدریج در این وبگاه قرار دهد. گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان در فواصل زمانی کوتاه نسخه تحت وب را به‌روز می‌کند و در دسترس صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد تا از آن استفاده کنند و فرهنگستان نیز از دیدگاه‌های علمی آنها بهره‌مند شود.