نام و نام خانوادگی:
 متن دیدگاه:
اطلاعات تماس:
 

نشانی: جمهوری اسلامی ایران، تهران، بزرگراه شهید حقانی، جنب کتاب‌خانه ملی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه فرهنگ‌نویسی
تلفن: ‎+۹۸۲۱-۸۸۶۴-۲۴۵۴
رایانامه: info[dot]apll[dot]ir